Birdartphotography
 

Nationale tuinvogeltelling

Huismus man

"Een scharrelende huismus man in het zonnetje."

DE NATIONALE TUINVOGELTELLING:

Deze telling waar iedereen aan deel kan nemen, geeft een beeld van de soorten vogels die onze tuinen en balkons in de winter bezoeken!

Feiten over de laatste telling die in 2020 plaats vond:

In januari 2020 hadden 90.264 deelnemers gedurende een half uur de aanwezige vogels in hun tuin of op hun balkon geteld en waren er 1.581.156 vogels genoteerd!!
Er hadden in vergelijking met 2019 zo'n 13.000 mensen meer aan de telling deelgenomen!

Meer mensen, zien meer vogels, dus worden meer vogels geteld. Zo is de huismus een vogel die in groepjes leeft en spot je die in je tuin, dan zie je er vaak meerdere, zo ook met de telresultaten. Vandaar de stijgingen over het hele front.
Ook kun je de vraag stellen waar er meer geteld is. Als er bijvoorbeeld in bosrijke gebieden meer geteld is dan in stedelijke gebieden zul je dit in de telresultaten terug zien.

Zo laten de grafieken niet direct zien of het beter of slechter gesteld is met een bepaalde soort maar geven deze wel aan, welke soorten het meeste onze tuinen bezoeken en is in de algemene grafiek goed te zien hoe zich dat visueel uit ten opzichte van elkaar. Ook interessant is de telling van de Grauwe gans. Zo staat de Grauwe gans op positie 25 in de landelijke top 25, maar wie ziet er nu Grauwe ganzen in zijn gemiddelde tuintje of op het balkon? 

Het is ook een feit dat veel dieren, waaronder vogels, zich aanpassen aan de mens. Helaas vaak noodgedwongen door de oprukkende mens.
Eten en woonruimte betekenen overleven en de mens biedt dit, vaak onwetend, op allerlei manieren aan. Ook het dichtstraten van de voor- en achtertuin, wat helaas veel in bepaalde wijken gebeurd, zal de telresultaten negatief beïnvloeden voor veel soorten. In een tuin met alleen tegels kun je tenslotte geen voedsel en beschutting vinden.

Procentueel opvallend:

  • Huismus:                    dit jaar ca. 85.000 meer geteld dan vorig jaar
  • Koolmees:                  dit jaar ca. 65.000 meer geteld dan vorig jaar
  • Pimpelmees:              dit jaar ca. 55.000 meer geteld dan vorig jaar
  • Staartmees:                dit jaar ca.   6.000 meer geteld dan vorig jaar
  • Halsbandparkiet:       dit jaar ca.   4.000 meer geteld dan vorig jaar
  • Grote bonte specht:  dit jaar ca.   3.000 meer geteld dan vorig jaar
  • Boomklever:               dit jaar ca.   3.000 meer geteld dan vorig jaar

 

  Telresultaten top 25 van 2019 en 2020:

  2019:                                                               2020:

  1. huismus  204.352     1. huismus  290.040
  2. koolmees  153.296     2.  koolmees  220.431
  3. vink  114.450     3.  pimpelmees  144.858
  4. merel   90.496     4.  kauw  101.556
  5. pimpelmees   88.397     5.  merel     98.061
  6. kauw   81.027     6.  vink     96.360
  7. Turkse tortel    59.997     7.  Turkse tortel     69.585
  8. houtduif   52.807     8.  houtduif     65.823
  9. roodborst   51.087     9.  roodborst     63.181
10. ekster   49.665   10.  ekster     62.475
11. spreeuw   43.830   11.  spreeuw     47.614
12. heggenmus   27.701   12.  heggenmus     34.745
13. Zwarte kraai   27.610   13.  Zwarte kraai     33.501
14. kokmeeuw   26.604   14.  ringmus     26.832
15. ringmus   23.991   15.  kokmeeuw     25.966
16. groenling   18.368   16.  gaai     19.693
17. gaai   14.086   17.  staartmees     19.191
18. staartmees   13.468   18.  groenling     18.051
19. stadsduif   12.804   19.  stadsduif     16.319
20. Grote bonte specht   10.548   20.  halsbandparkiet     14.386
21. winterkoning   10.360   21.  Grote bonte specht     13.505
22. halsbandparkiet   10.285   22.  winterkoning     12.675
23. Wilde eend     7.966   23.  Wilde eend        9.154
24. keep     6.191   24.  boomklever
       8.653
25. boomklever     5.847   25.  Grauwe gans        4.697

 Bron uitslag: tuinvogeltelling.nl

 

Grafieken met aantal getelde vogels per soort:

*Aantal getelde vogels per soort uit de landelijke top-11 met hun trend, gemeten over de jaren 2014 t/m 2020.
*Aantal getelde vogels per soort in een totaaloverzicht.

(uitzondering: de ekster, welke alleen over 2018 t/m 2020 is gemeten)