Birdartphotography
 

Nationale tuinvogeltelling

Huismus man

"Een scharrelende huismus man in het zonnetje."

DE NATIONALE TUINVOGELTELLING:

Deze telling waar iedereen aan deel kan nemen geeft een beeld van de soorten vogels die onze tuinen en balkons in de winter bezoeken!

De telling in 2020 gaat plaatsvinden op 25 en 26 januari. (Nadere informatie volgt nog)

Feiten over de laatste telling die in 2019 plaats vond:

In januari 2019 hadden 77.316 deelnemers gedurende een half uur de aanwezige vogels in hun tuin of op hun balkon geteld en waren er ruim 1.271.000 vogels genoteerd!!

Er hadden in vergelijking met 2018 zo'n 12.000 mensen meer aan de telling deelgenomen!

De grote opvallende was de vink, waarvan er in 2019 in vergelijking met 2018 globaal 50.000 méér geteld waren!

Ook opvallend was de huismus, waar er in vergelijking met 2018 bijna 40.000 méér geteld waren.
De trend over de jaren 2014 t/m 2019 laat eindelijk een stijging zien!

De merel was in 2019: 20.000 keer méér gezien dan in 2018.
(In 2018 waren er veel merels dood gegaan door een virus)
De trend over de jaren 2014 t/m 2019 laat weer een stijging zien!

De keep was de top 25 binnen gevlogen qua aantallen maar de putter had de top 25 verlaten.

 

 Telresultaten top 25 van 2018 en 2019:

  2018:                                                               2019:

  1. huismus 166.014     1. huismus  204.352
  2. koolmees  128.960     2.  koolmees  153.296
  3. pimpelmees   80.719     3.  vink  114.450
  4. kauw   68.593     4.  merel    90.496
  5. merel   67.993     5.  pimpelmees    88.397
  6. vink   64.958     6.  kauw    81.027
  7. Turkse tortel    49.657     7.  Turkse tortel    59.997
  8. houtduif   43.977     8.  houtduif    52.807
  9. ekster   39.459     9.  roodborst    51.087
10. roodborst   35.174   10.  ekster    49.665
11. spreeuw   34.906   11.  spreeuw    43.830
12. heggenmus   24.302   12.  heggenmus    27.701
13. Zwarte kraai   22.765   13.  Zwarte kraai    27.610
14. ringmus   19.373   14.  kokmeeuw    26.604
15. groenling   19.274   15.  ringmus    23.991
16. kokmeeuw   16.027   16.  groenling    18.368
17. staartmees   14.273   17.  gaai    14.086
18. gaai   11.906   18.  staartmees    13.468
19. Grote bonte specht   10.294   19.  stadsduif    12.804
20. stadsduif   10.256   20.  Grote bonte specht    10.548
21. halsbandparkiet     8.968   21.  winterkoning    10.360
22. winterkoning     7.944   22.  halsbandparkiet    10.285
23. boomklever     6.734   23.  Wilde eend      7.966
24. Wilde eend     4.878   24.  keep
     6.191
25. putter     4.031   25.  boomklever      5.847

 Bron uitslag: tuinvogeltelling.nl

 

Grafieken met aantal getelde vogels per soort:

A. Per Soort
(11x) : Aantal getelde vogels per soort met hun trend.
B. Totaal         
(1x) : Aantal getelde vogels per soort.

De soorten uit de top 11 van 2019!
Gemeten over de jaren 2014 t/m 2019.
(uitzondering: de ekster, welke alleen over 2018 en 2019 is gemeten)