Birdartphotography
 

Lezing met presentatie

Presentatie voor de Westbrabantse Vogelwerkgroep.

Graag verzorg ik voor uw vereniging, organisatie of school een lezing met powerpoint presentatie.

Gedurende de lezing, zal ik foto's tonen van eigen werk, van veel in Nederland voorkomende vogels. Tijdens deze lezing zal ik o.a. ingaan op het ontstaan van vogels, de kenmerken en bijzonderheden van de verschillende soorten die hier voorkomen.

Enkele referenties van mijn lezing met presentatie:

* West-Brabantse Vogelwerkgroep
* Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
* Vogel Revalidatie Centrum
* Natuur- en Milieuvereniging Markant
* Basisschool De Griffioen Prinsenbeek
* Vrouwen van Nu
* PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)