Birdartphotography
 

Nieuwe foto's

 

Soort: Blauwe reiger

Omschrijving van de foto:

De imposante snavel van de Blauwe reiger, in april.


Wetenswaardigheden over de Blauwe reiger:


Engelse naam:                     Grey Heron
Wetenschappelijke naam: Ardea cinerea

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 105 cm; spanwijdte: 190 cm; gewicht: 2.200 gram; leeftijd: 35 jaar.

Herkenning:
De Blauwe reiger is de meest voorkomende reigersoort in Nederland en herkenbaar als een grote waadvogel met een lange hals en een grijs verenkleed.
Deze vogel heeft lange-, oranje poten en een lange-, oranje dolkvormige snavel.
De bovenzijde van deze soort is grijs gekleurd en de onderzijde wit/lichtgrijs.
De hals en de kop zijn lichtgrijs van kleur.
Aan de voorzijde van de hals lopen zwarte lengtestrepen.
Deze vogel bezit brede-, zwarte wenkbrauwstrepen welke doorlopen in een aantal afhangende veren.

Leefomgeving:
Deze soort kun je aantreffen bij ondiep water waar voldoende voedsel aanwezig is, maar ook op grasland.

Voedsel:
Het voedsel van de Blauwe reiger bestaat o.a. uit: vis en verder alles wat dierlijk is, tot de grootte van een konijn.

Nest:
De Blauwe reiger broedt graag in kolonies. Het nest wordt in een boom gemaakt en soms in struiken of in het riet en bestaat uit: takken en twijgen, gras en veren.
Een legsel bestaat uit 3-5 eieren. Eén legsel per jaar.

Trek:
Een groot deel van de vogels trekt voor de winter weg richting Engeland en Frankrijk, terwijl een ander deel rondtrekt in Nederland.

Bijzonderheden:
Als de vogel jaagt, doet hij dat bewegingsloos of langzaam schrijdend, waarbij hij de prooi razendsnel grijpt of spiest met zijn dolkvormige snavel.
In het broedkleed komt er een rode tint op de snavel.
Bij vorst zoekt het overwinterende deel in Nederland, vaak weilanden op.
Bij strenge vorst sterven veel Blauwe reigers die in Nederland blijven gedurende de winter.