Birdartphotography
 

Nieuwe foto's

 

Soort: Tuinfluiter

Omschrijving van de foto:  

Zingende tuinfluiter in een boom aan de rand van een bos, op een stralende dag in mei.


Wetenswaardigheden over de tuinfluiter
:

Engelse naam:                     Garden Warbler
Wetenschappelijke naam: Sylvia borin

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 14 cm; spanwijdte: 24 cm; gewicht: 23 gram; leeftijd: 10 jaar.

Herkenning:
De tuinfluiter is herkenbaar als een zangvogel, waarbij de bovenzijde bruingrijs gekleurd is en de onderzijde beige en wit gekleurd is.
De poten zijn grijs van kleur en tevens bezit deze soort een grijze vlek in de nek. Ook de korte snavel is kermerkend.
Deze vogel bezit een witte oogring en heeft een lichte wenkbrauwstreep.
De zang lijkt wat op die van een merel, maar dan in een hoger tempo.

Leefomgeving:
De tuinfluiter houdt zich graag op in struikgewas en kan worden aangetroffen in moerasbos; bosranden met struiken; duinen met veel struweel; en boerenland en parken met veel struiken en heggen.
Heggen en jonge aanplant hebben de voorkeur.

Voedsel:
Het voedsel bestaat o.a. uit insecten, waaronder hun larven, bladluizen, spinnen en bessen.

Nest:
Het komvormige nest wordt laag in de dichte vegetatie gebouwd en bestaat uit o.a. grashalmen en worteldelen.
Eén legsel bestaat uit 4-5 eieren. Tot twee legsels per jaar.

Trek:
De tuinfluiter overwintert in Afrika, ten zuiden van de Sahara.

Bijzonderheden:
Deze soort laat zich niet vlug zien, maar valt vooral op door zijn zang.