Birdartphotography
   

Soort: Brandgans

Omschrijving van de foto's (10x):

Brandganzen foerageren op grasland, op de laatste droge stroken in een ondergelopen gebied, in maart.

Wetenswaardigheden over de brandgans:

Engelse naam:                     Barnacle Goose
Wetenschappelijke naam: Branta leucopsis

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 70 cm; spanwijdte: 140 cm; gewicht: 2000 gram; leeftijd: 15 jaar.

Herkenning:
De brandgans is een gedrongen gans met een korte-, zwarte snavel; zwarte poten en zwart-witte delen in het kleed.
Deze vogel heeft een zwarte kruin en een zwart achterhoofd, waarvan de kleur, over de gehele nek doorloopt tot de buik.
Het voorhoofd en de wangen zijn geelwit van kleur.
Vanaf de snavel loopt er een zwarte vlek naar het oog.
De vleugels zijn grijs met zwart-witte banen.
Het onderste deel van de borst is lichtgrijs , en de onderzijde van deze soort is lichtgrijs met wit kleur.

Leefomgeving:
De brandgans kan men aantreffen op o.a. weiland en grasland.

Voedsel:
Het voedsel bestaat o.a. uit gras, mos, groene plantendelen en zaden.

Nest:
Deze vogels behoren tot de kolonie broeders. Meer ogen zien meer!
Van origine broeden deze vogels in o.a. Noord-Rusland, Groenland en Spitsbergen.
Eén legsel bestaat uit 4-7 eieren. Eén legsel per jaar.

Trek:
Veel vogels die wij s winters te zien krijgen zijn wintergasten uit o.a. Noord-Rusland.
Een ander deel is voortgekomen uit achterblijvers tijdens de trek, en uit ontsnapte siervogels.

Bijzonderheden:
In de broedtijd kunnen brandganzen behoorlijk aggresief reageren naar indringers in hun territorium.
Brandganzen zijn zeer waakzaam.