Birdartphotography
 

Nieuwe foto's

 

Soort: Tureluur

Omschrijving van de foto's (4x):

De eerste drie foto's tonen een eenzame tureluur al foeragerend bij het eerste licht op een dag in mei.
Op de laatste foto zie je de tureluur in een heel andere setting. Nu foerageert deze op een veld tussen de dauwdruppels, zeer vroeg in de ochtend. ook in mei.
 

Wetenswaardigheden over de tureluur:

Engelse naam:                     Common Redshank
Wetenschappelijke naam: Tringa totanus

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 30 cm; spanwijdte: 65 cm; gewicht: 140 gram; leeftijd: 15 jaar.

Herkenning:
De bovenzijde van deze vogel bestaat uit bruine velden in donkere en lichte tinten; en een witte stuit.
De kop, borst en hals hebben een bruingrijs gestreept patroon.
De onderzijde is vaalwit gevlekt.
Deze soort heeft lange, felgekleurde oranjerode poten en een lange snavel die vanaf de basis oranje is gekleurd en ca. halverwege zwart wordt naar de punt toe.
De tureluur roept zijn naam.

Leefomgeving:
Deze soort houdt van o.a. open gebieden, waaronder slik, ondiepe plassen, vochtig grasland, kwelders, plasdras gebieden en duinvalleien.

Voedsel:
Het voedel bestaat uit o.a. kreeftachtigen, zeeduizendpoten, (zee)pieren, slakjes, wormen, insecten, spinnen en visjes.

Nest:
Het nest bestaat uit een kuiltje in het hoge gras.
Een legsel bestaat uit ca. 4 eieren. Eén legsel per jaar.

Trek:
Nederlandse broedvogels trekken voor de winter weg richting Spanje, Portugal en Noordwest-Afrika.