Birdartphotography
 

Nieuwe foto's

 

Soort: Roerdomp

Omschrijving van de foto's (3x):

Terwijl ik een alarmroep van een kleine moerasvogel hoorde, en deze vogel maar niet kon traceren, kwam deze roerdomp vaag in beeld, diep in een moeras.
De alramroep was dus i.v.m de roerdomp, die wel een kleine vogel lust.
Door alle takken, riet, met her en der water en veel modder, viel de roerdomp goed weg in de dekking en door het tegenlicht was deze moeilijk vast te leggen.


Wetenswaardigheden over de roerdomp:

Engelse naam:                     Eurasian Bittern
Wetenschappelijke naam: Botaurus stellaris

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 80 cm; spanwijdte: 140 cm; gewicht: 1500 gram; leeftijd: 12 jaar.

Herkenning:
De roerdomp kan men herkennen als een reigerachtige.
Het verenkleed bestaat uit gele- en bruine tinten, met lijnen en spikkels als motief.
De snavel en ogen zijn geelgroen van kleur, en de poten met lange tenen zijn groen van kleur.

Leefomgeving:
De roerdomp leeft verborgen in het riet en moeras.

Voedsel:
Het voedsel van de roerdomp bestaat o.a. uit: vis, amfibieën, muizen en kleine vogels.

Nest:
De roerdomp maakt zijn nest dat o.a. bestaat uit (water)plantendelen in de nabijheid van water.
Een legsel bestaat uit 4-6 eieren. Eén legsel per jaar.

Trek:
De roerdompen die hier broeden overwinteren hier, maar kunnen bij een strenge winter wegtrekken richting Zuid-Frankrijk.

Bijzonderheden:
De roerdomp kan bij gevaar een houding aannemen wat 'paalhouding' wordt genoemd.
Bij de paalhouding houdt de vogel zijn nek gestrekt, met zijn snavel omhoog. De lijnen in zijn verenkleed komen dan overeen met de silhouetten van rietstengels; prima camouflage dus.
Deze soort is zeer schuw en altijd op z'n hoede.
Deze vogel is moeilijk waarneembaar en valt niet op door zijn manier van bewegen en camouflage.