Birdartphotography
 

Nieuwe foto's

 

Soort: aalscholver

Omschrijving van de foto's (2x):

Aalscholver in de winter, in broedkleed, rust boven in een dode boom uit na zijn jacht onder water en spreidt daarbij de vleugels om deze zo te drogen.
Het broedkleed is o.a. herkenbaar aan de witte kopveren en de witte veren op het dijbeen.

 

Wetenswaardigheden over de aalscholver:

Engelse naam:                     Great Cormorant
Wetenschappelijke naam: Phalacrocorax carbo

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 100 cm; spanwijdte: 150 cm; gewicht: 2500 gram; leeftijd: 20 jaar.

Herkenning:
De aalscholver is een grote watervogel, met een bruingroen verenkleed welke een schubpatroon heeft.
Deze soort heeft een gele vlek bij de snavelbasis, een witte kin en witte wangen, en beschikt over groene ogen. De bovensnavel heeft een gehaakt einde.
In het broedkleed kijgt de man witte veren op de kruin, in de nek en op de dijen.

Leefomgeving:
De aalscholver kan men overal tegenkomen waar visrijk water is. Zowel bij zoet als zout water.

Voedsel:
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vis, waar de vogel naar duikt.

Nest:
Het nest van deze vogel wordt vaak in bomen gebouwd van wat takken. Soms in het riet, of op de grond als er geen predatoren bij kunnen.
De aalscholver broedt in kolonies, vaak dicht bij visrijk water.
Eén legsel bestaat uit 3-4 eieren. Tot 2 legsels per jaar.

Trek:
Bij strenge winters kunnen aalscholvers die in Nederland broeden, weg trekken richting Frankrijk, Spanje en het Middelandse-Zeegebied om daar te overwinteren.

Bijzonderheden:
Deze soort dankt zijn naam aan paling (aal), welke o.a. op het menu staat.
De aalscholver zwemt zeer behendig en snel onder water tijdens zijn jacht op vis, en duikt makkelijk naar tien meter diepte.
Na zijn jacht onder water laat deze vogel zijn verenkleed drogen.
Het laten drogen van de veren gebeurt meestal met gespreide vleugels, én vaak in een boom om zo veel wind te vangen en tevens veilig te kunnen zitten.
De aalscholver is een sociale vogel.
Tijdens het zwemmen ligt de aalscholver vrij diep in het water.
In Azië wordt met aalscholvers vis gevangen, die men een ring om de hals heeft gegeven waardoor ze de vis niet door kunnen slikken.