Birdartphotography
 

Nieuwe foto's

 

Soort: Koekoek

Omschrijving van de foto:

Koekoek man roept begin mei vanuit een boom, in de nabijheid van het riet. 


Wetenswaardigheden over de koekoek:

Engelse naam:                     Common Cuckoo
Wetenschappelijke naam: Cuculus canorus

Maximale waarden (bij benadering):
Lengte: 36 cm; spanwijdte: 66 cm; gewicht: 130 gram; leeftijd: 15 jaar.

Herkenning:
De koekoek kan men herkennen als een middelgrote vogel, met lange-, spitse vleugels; en een lange, donkere staart met witte vlekjes.
Als de vogel zit, vallen dikwijls de afhangende vleugels op!
De man heeft een grijze bovenzijde en een grijze kop, de bovenzijde van de borst is ook grijs en aangrenzend volgt een witte onderzijde met donkere dwarsstrepen; en tevens heeft hij een gele iris. 

De vrouw komt voor in twee varianten:
1. de grijze variant, waarbij ze redelijk op de man lijkt, maar dan met een beige borst met dwarsstreepjes;
2. de bruine variant, waarbij de rug en borst bruin zijn met een gestreept verenkleed.
De iris is lichtbruin van kleur. 

Leefomgeving:
Halfopen landschappen, bos, heide, moerassen en kustgebieden.

Voedsel:
Het voedsel bestaat o.a. uit veel rupsen; insecten waaronder kevers; spinnen, larven en eieren.

Nest:
Een koekoek bouwt nooit zelf het nest, maar gaat altijd op zoek naar het nest van een waardvogel.
Een waardvogel is een vogel waarvan de eieren redelijk lijken op de eieren van die ene koekoek, waarbij de waardvogel denkt, dat het koekoeksei in haar nest, van haar zelf is, en gaat dan het ei van de koekoek uitbroeden en het kind grootbrengen.

De koekoek vrouw houdt het nest van de waardvogel tijdens de eileg nauwlettend in de gaten, en legt als de waardvogel even niet aanwezig is op haar nest, razendsnel haar ei in dat ene nest.
De koekoek kan dat wel bij zo'n 12 nesten!

De koekoek kan haar eieren vóór het leggen ook langer bij zich houden dan gemiddeld, om zo voldoende tijd te hebben voor het vinden van passende waardvogelnesten.

Als de koekoek uit het ei komt, werkt deze direct alle andere kuikens en eieren ruggelings over de rand van het nest, zodat het koekoekskuiken alle aandacht en voedsel krijgt.
Doordat de koekoek veel groter is dan de waardvogel en haar nest, is het nest al vlug veel te klein voor het koekoekskuiken.

Trek:
Voor de winter trekken de koekoeken weg naar Afrika, ten zuiden van de Sahara.

Bijzonderheden:

  • De koekoek is een broedparasiet, omdat deze de broedzorg aan een waardvogel overlaat.
  • Iedere koekoek vrouw uit een bepaalde familielijn, is gespecialiseerd in het leggen van eieren die redelijke gelijkenis vertonen met de eieren van één andere specifieke vogelsoort, die haar waardvogel is.
  • De meest bekende waardvogels in Nederland zijn o.a.: Kleine karekiet, rietzanger, bosrietzanger, heggenmus, graspieper, Witte- en Gele kwikstaart.
  • De koekoek lijkt wel wat op een roofvogel, qua uiterlijk, zoals bijvoorbeeld de sperwer, waardoor de waardvogel vaak minder snel weerstand zal bieden als deze de koekoek ziet.
  • De koekoek wordt veel groter dan zijn "pleegouder", waardoor de waardvogel vaak allerlei capriolen moet uithalen, om de snack in de snavel van het steeds groter wordende koekoeksjong te kunnen stoppen.
  • De koekoek (man) roept zijn eigen naam.