Weetjes

Huismus man

"Een scharrelende huismus man in het zonnetje."

De nationale tuinvogeltelling 2018 gaat plaats vinden op 27 en 28 januari 2018!
U telt op een van deze twee dagen een half uur de vogels, die in uw tuin of op uw balkon binnen dat half uur aanwezig zijn. Voor verdere informatie raadpleeg de site: www.tuinvogeltelling.nl

 

* Uitslag Nationale Tuinvogeltelling 2017 

De huismus op 1. 
Deze vogel heeft al lang geleden ontdekt dat in de nabijheid leven van de mens, grote voordelen heeft. Denk hierbij aan voedselmogelijkheden en nestgelegenheid. Een leuke bijkomstigheid is, dat deze soort met "huis" in zijn naam, en zoals zijn Latijnse naam aangeeft "Passer domesticus",  de meest getelde vogel is tijdens de tuinvogeltelling (gezien in de tuin en op het balkon). Er zijn bijna 1 miljoen vogels geteld tijdens de teldagen, waarvan ruim 158.000 huismussen!

2017:   

 1. huismus         158.386
 2. koolmees         97.168
 3. merel                95.527
 4. kauw                 63.518
 5. pimpelmees    60.694
 6. vink                   53.604
 7. Turkse tortel   49.371
 8. houtduif           42.467
 9. spreeuw           42.238
10. roodborst       42.219
11. ekster
12. heggenmus
13. Zwarte kraai
14. groenling
15. gaai
16. staartmees
17. winterkoning
18. stadsduif
19. ringmus
20. kokmeeuw
21. halsbandparkiet
22. Grote bonte specht
23. kramsvogel
24. Wilde eend
25. zilvermeeuw 

bron uitslag: tuinvogeltelling.nl