Nieuwe foto's

 

Soort: pimpelmees

Omschrijving van de foto:  
 "Pimpelmees boven in een naaldboom in het bos, controleert de omgeving" 

Algemene info pimpelmees:

De pimpelmees is een echte zangvogel uit het bos, maar past zich makkelijk aan de omgeving aan.
De vogel is herkenbaar aan z'n blauwe petje, de gele borst en de witte wangen. Ook bezit deze soort een zwarte oogstreep en heeft een mosgroene rug en blauwe vleugels.
De pimpelmees kan o.a. worden aangetroffen in oude loofbossen en parken.
De maximale waarden van deze vogel (bij benadering):
lengte 12 cm; spanwijdte: 20 cm, gewicht: 13 gram; leeftijd: 10 jaar
Het voedsel bestaat o.a. uit: insecten, rupsen, spinnen en bladluizen, en gedurende de wintermaanden zaadjes zoals o.a. van de lariks.
Soms worden 's winters rietkragen bezocht, waar deze vogel in rietstengels op zoek gaat naar insecten (zie foto site).
Nestelen doet deze mooi gekleurde vogel graag in een boomholte, welke dan met o.a. mos wordt bekleed (zie foto's site).
De meeste pimpelmezen overwinteren in Nederland terwijl een heel klein deel richting Frankrijk trekt.