Nieuwe foto's

 

Soort: Boomleeuwerik 

Omschrijving van de foto: 
"Boomleeuwerik vliegt even op tijdens het foerageren, bij lichte vorst in maart, op een open plek in het bos."

Wetenswaardigheden boomleeuwerik:

De boomleeuwerik is herkenbaar als een kleine, schuwe zangvogel met roodbruine wangen. Verder is deze herkenbaar aan de crèmekleurige wenkbrauwstrepen, die op de achterkop samen komen.
De bovenzijde van deze vogel is geelbruin gekleurd met donkere vlakjes. De boomleeuwerik heeft korte kuifveren die hij kan opzetten, en een opvallende lange achterteen nagel, en een korte staart.
Opvallend zijn ook de witte buik en de strepen op de borst. Ook is het zwart-witte veld op de vleugelrand kenmerkend voor deze soort.
Deze vogel kan worden aangetroffen op open plekken in het bos; op de heide, en verder op open zandgronden met hier en daar wat bomen.
De maximale waarden van deze vogel (bij benadering):
lengte: 15 cm; spanwijdte: 30 cm; gewicht: 35 gram; leeftijd: 10 jaar.
Het voedsel van de boomleeuwerik bestaat uit o.a.: insecten, spinnen, rupsen, zaden, grassen en plantendelen.
Deze soort foerageert op de grond en zoekt graag een boom op.
Het nest wordt op de grond gemaakt, bijvoorbeeld in het gras, en bestaat uit o.a. gras, mos en worteltjes.
Voor de winter trekt een groot deel weg, richting Middellandse Zeegebied.